Systemhus etablerar samarbete med föreningen Huskurage

Systemhus är ett företag som är engagerat i samhällsutvecklingen och aktivt vill vara med och skapa attraktiva livs- och boendemiljöer samt trygghet i en boendevardag som människor har råd med under livets alla skeenden.

– Vi fortsätter nu att utveckla engagemanget genom ett samarbete med föreningen Huskurage. Ett samarbete som vi ser kan skapa direkta mervärden för de boende, säger Linus Söder vd, Systemhus.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

– Genom Systemhus ställningstagande och införande har vi med oss Huskurage i hela kedjan över hela landet, från första spadtaget till förvaltning finns en ambition om att trygghet och gemenskap ska genomsyra grannskapet. Det är precis vad vi önskar att Huskurage ska handla om, gemenskap, trygghet och handlingskraft i alla led, säger Peter Svensson, grundare huskurage.

Fotnot: Länk till huskurage är www.huskurage.se

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se