Systemhus har tecknat ett LOI med ett komplett byggföretag.

Byggföretaget vars omsättning beräknas till 115 mkr för innevarande år och 8 mkr är vinst, har Mälardalen som huvudsakligt upptagningsområde. 

 Företaget har även verksamhet i Skåne och planerar för en fortsatt expansion i Sverige. Totalt beräknar nu Systemhus att nå 185 mkr i omsättning med en vinst på 20 mkr för innevarande år.

Genom detta strategiskt planerade förvärv kommer Systemhus byggkapacitet att avsevärt utvecklas för att realisera koncepten LYA18, 4-12 samt 60. Genom förvärvet kommer även Systemhus organisation att förstärkas innefattande hela processen från ax till limpa.

Företaget arbetar redan idag “industriellt” efter den metodik Systemhus använder för att reducera omkostnaderna.

”Vi fortsätter det intensiva arbetet med skapa förutsättningar för att #allaskabo genom våra olika bostadskoncept och det är väldigt positivt att vårt nätverk av samarbetspartners ständigt utvecklas, nu senast genom tecknandet av detta LOI”. – VD Linus Söder

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se