Systemhus har tecknat ett LOI med ett komplett byggföretag.

Byggföretaget vars omsättning beräknas till 115 mkr för innevarande år och 8 mkr är...