Systemhus under kraftig tillväxt föreslår en strategisk förstärkning av styrelsen

Fastighetsutvecklaren Systemhus som är under en kraftig tillväxt föreslår inför kommande bolagsstämma en strategisk förstärkning av styrelsen med den meriterade tyske företagsrådgivaren Eduard Will. 

Eduard Will är född 1941 i Tianjin i Kina, utbildad vid University of Hamburg och har gjort en mycket meriterande internationell karriär inom området fusioner, förvärv och direktinvesteringar med hela världen som sitt arbetsfält, bland annat Tyskland, England, Hong Kong, Kina, USA och Australien. 

Han började sin karriär 1969 i Tyskland med investeringsforskning och företagsfinansiering och fortsatte därefter hos Morgan Guaranty Trust Company som ansvarig för att samordna de första stora tyska förvärven i USA. Han flyttade senare till London för att leda internationella fusioner och förvärv för American Express, Amex Bank Ltd. 

Karriären fortsatte i den europeiska verksamheten av Bank of America International Limited som verkställande direktör och med ansvar för fusioner och förvärv. Edward Will har därefter innehaft ett flertal internationella uppdrag och bl a varit verksam som ordförande i kinesiska Tsing Hua Universitys mjukvaruutvecklingsföretag, Peking lnfochina Information Technology Corporation. Idag innehar han uppdrag som rådgivare åt bland annat Emerson Radio Inc och South East Group, Hong Kong.

– Systemhus har en pågående nyemission för att fortsätta att utveckla verksamheten med fokus på en stark tillväxt som fastighetsutvecklare. I detta läge är det mycket positivt att Eduard Will nu ställer upp med sin breda erfarenhet och kompetens och vill vara med att leda företaget mot en marknadsnotering, säger Peter Lilliehöök, styrelseordförande i Systemhus.

Systemhus genomför fram till den 20 oktober en publik nyemission i syfte att förstärka projektutvecklingen och starta upp ett nytt affärsområde. Det innebär att allmänheten har möjlighet att teckna aktier i Systemhus fram till den 20 oktober.

Läs allt om emissionsprojektet och teckna aktier med Bank-ID på denna länk.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se

Systemhus under kraftig tillväxt föreslår en strategisk förstärkning av styrelsen

Fastighetsutvecklaren Systemhus som är under en kraftig tillväxt föreslår inför kommande bolagsstämma en strategisk förstärkning av styrelsen med den meriterade tyske företagsrådgivaren Eduard Will. 

Eduard Will är född 1941 i Tianjin i Kina, utbildad vid University of Hamburg och har gjort en mycket meriterande internationell karriär inom området fusioner, förvärv och direktinvesteringar med hela världen som sitt arbetsfält, bland annat Tyskland, England, Hong Kong, Kina, USA och Australien. 

Han började sin karriär 1969 i Tyskland med investeringsforskning och företagsfinansiering och fortsatte därefter hos Morgan Guaranty Trust Company som ansvarig för att samordna de första stora tyska förvärven i USA. Han flyttade senare till London för att leda internationella fusioner och förvärv för American Express, Amex Bank Ltd. 

Karriären fortsatte i den europeiska verksamheten av Bank of America International Limited som verkställande direktör och med ansvar för fusioner och förvärv. Edward Will har därefter innehaft ett flertal internationella uppdrag och bl a varit verksam som ordförande i kinesiska Tsing Hua Universitys mjukvaruutvecklingsföretag, Peking lnfochina Information Technology Corporation. Idag innehar han uppdrag som rådgivare åt bland annat Emerson Radio Inc och South East Group, Hong Kong.

– Systemhus har en pågående nyemission för att fortsätta att utveckla verksamheten med fokus på en stark tillväxt som fastighetsutvecklare. I detta läge är det mycket positivt att Eduard Will nu ställer upp med sin breda erfarenhet och kompetens och vill vara med att leda företaget mot en marknadsnotering, säger Peter Lilliehöök, styrelseordförande i Systemhus.

Systemhus genomför fram till den 20 oktober en publik nyemission i syfte att förstärka projektutvecklingen och starta upp ett nytt affärsområde. Det innebär att allmänheten har möjlighet att teckna aktier i Systemhus fram till den 20 oktober.

Läs allt om emissionsprojektet och teckna aktier med Bank-ID på denna länk.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se