Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Trellebo Fastigheter...