Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Adtractions riktade nyemission

Adtraction Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 100...