Styreledamot förvärvar aktier i GASPOROX AB

GASPOROX AB (publ) (”Gasporox”) meddelar att styrelseledamot Per Nyström ökat sitt aktieinnehav i bolaget...