Beslut fattade vid årsstämman i AQ Group AB 2021

AQ Group AB (publ) höll idag årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och...