BioArctic får beviljat konceptpatent i Europa för bolagets strategi för sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom

Stockholm den 21 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar...