Konsortium av investerare förvärvar teckningsrätter av Isofols grundare professor Bengt Gustavsson

GÖTEBORG, Sverige, 29 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier...