Aros Bostadsutveckling AB (publ) offentliggör erbjudande av preferensaktier till allmänheten samt bolagsbeskrivning inför notering av preferensaktierna på Nasdaq First North i Stockholm

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett erbjudande till allmänheten...