Gasporox AB: Sista dag för handel med BTA

I maj/juni 2018 genomförde Gasporox AB (”Gasporox”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds...