Catena AB offentliggör prospekt för MTN-program om fem miljarder kronor och lanserar grönt ramverk

Catena etablerar ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp...