Guideline Geo AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) har med anledning av den tidigare meddelade företrädesemissionen...