Kvittningsemission i samband med förvärv

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat om...