Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en...