Mindre korrigering av antalet emitterade aktier i fondemission beslutad av årsstämman den 27 maj 2021 i ALM Equity AB (publ)

Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutades om en fondemission i bolaget. Enligt beslutet...