Amido AB har godkänts förnotering på Spotlight StockMarket

Amido AB (”Amido”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock...