Katalysen Ventures AB (publ) noteringsemission övertecknad

Den 10 april 2022 avslutades anmälningsperioden i Katalysen Ventures AB:s (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”)...