Gabather genomför företrädesemission om 62 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans...