HQ AB avnoteras från AktieTorget

AktieTorget har beslutat att avnotera HQ AB från AktieTorget. HQ AB har sedan den...