Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier:...