Script46 säkrar distributionen av filmen Love Game genom NonStop Entertainment

Script46 AB, Hoi Publishings intressebolag (30% ägande), har nu uppfyllt sitt tidigare publicerade uppdrag...