Dr Sannas AB (publ) ger uppdatering avseende första kvartalet 2018

Sedan noteringen i februari har Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) hunnit...