Dr Sannas företrädesemission övertecknad

Erbjudandet att teckna aktier i Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) företrädesemission...