Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Staffanstorp

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Tolima Holding...