DBP genomför företrädesemission om cirka 10,5 MSEK

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har den 22 mars 2019, med...