Guideline Geo AB (publ) förvärvar rättigheterna till stationär markbaserad TEM teknologi

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) investerar i TEM teknologi som i branschen är...