Guideline Geo AB (publ) förvärvar rättigheterna till stationär markbaserad TEM teknologi

Genom förvärvet får Guideline Geo exklusiv rättighet till att producera, sälja och marknadsföra instrument för stationär markbaserad TEM teknologi, och i och med avtalet gäller inte längre tidigare royalty avtal.

Guideline Geo´s instrument ABEM WalkTEM och förstärkaren ABEM TX60 bygger på TEM teknologi (Transient Elektromagnetik). TEM är en effektiv metod för att mäta den elektriska ledningsförmågan under markytan, från ett djup på några få meter ned till flera hundra meter. Användningsområden innefattar framförallt kartläggning av vatten, mineralundersökningar samt miljöundersökningar.

”TEM teknologin är inom geofysikvärlden en förhållandevis ny teknologi som vi tror väldigt mycket på, där vi nu kommer att öka investeringstakten för att skapa lösningar inom specifika tillämpningar med stort behov, såsom att lokalisera vatten vid brunnsborrning, övervaka grundvattentäkter, kunna särskilja saltvatten från sötvatten för att få kunskap om saltvattnet kan skapa problem och hur det kan undvikas. Detta är ett tydligt exempel på hur vi nu använder förtroendet från aktieägarna och emissionslikviden för att vidareutveckla vår produktportfölj och erbjudande och därmed växa vår affär i enlighet med vår strategi”, säger vd Mikael Nolborg.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 17:45 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.