Notering av vinstandelsbevis i The Single Malt Fund AB (publ.)

Styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har fattat beslut om att...