Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 7

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under september 2021 en företrädesemission av units där...