Tre storägare meddelar att hela deras innehav av teckningsoptioner av serie 2021 i InCoax Networks AB (publ.) lämnas till inlösen

Bolagets största aktieägare Saugatuck Invest, Norrlandspojkarna och BLL Invest har meddelat InCoax Networks att...