Transtema Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen för Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning...