Tendo AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Tendo AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna till följd av ryggmärgsskada.

Tendo, som grundades 2016, är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Produkten är minimalistisk designad och styrs helt intuitivt av kroppens egna faktiska rörelser. Den kan assistera en rörelse som kroppen själv inte svarar på, och hjälper på så vis användaren att greppa, hålla och släppa olika objekt. Bolagets patenterade mekaniska teknik kan dessutom anpassas för fler funktionsnedsatta kroppsdelar, t.ex. knä, fot och axel. Målsättningen är därför att på sikt anpassa produkten till de vars begränsningar uppstått till följd av exempelvis åldersrelaterade sjukdomar, stroke, reumatoid artrit (RA) eller multipel skleros (MS) för att därigenom öppna upp för fler marknads- och tillväxtmöjligheter.

Bolaget avser inom kort inleda teckningstiden i en emission av units inför notering. Emissionslikviden som erhålls genom emissionen är avsedd att stärka rörelsekapitalet samt för att möjliggöra en skandinavisk marknadslansering av den första produkten, Tendo OneGrip. Lanseringen är planerad till inledningen av 2023.

Sofie Woge, VD för Tendo AB, kommenterar

Vår produkt Tendo OneGrip befinner sig i slutskedet av utvecklingsprocessen för att inom en snar framtid vara redo för lansering. Under 2022 kommer produkten att genomgå en optimeringsfas och evidensfas – två viktiga steg för att nå marknadslansering. Under inledningen av 2023 är vår målsättning att marknadslansera produkten för att kunna hjälpa personer med nedsatt handfunktion att få ett användarvärdigt hjälpmedel anpassat för dem. För att möjliggöra lanseringen genomför vi en kapitalisering inför notering på Spotlight Stock Market, vilket vi är otroligt förväntansfulla inför. Vi ser framemot emissionen, noteringen och vad framtiden som noterat bolag har att erbjuda, men givetvis framför allt det vi hoppas kunna bidra med rent medicintekniskt.

Erbjudandet

Emissionen av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan initialt tillföra Bolaget totalt cirka 18,75 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK, kvittning av brygglån om cirka 4 MSEK och kompensation till brygglånegivare om cirka 0,3 MSEK. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenkurs kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK före emissionskostnader om 0,8 MSEK i april 2023. Emissionsvolymen uppgår till 1 389 000 units, motsvarande ett belopp om initialt 18,75 MSEK. Inför emissionen har Bolaget avtalat om teckningsåtagande om cirka 14 MSEK, vilket motsvarar cirka 74,3 procent av den initiala emissionslikviden.

En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 13,50 SEK per unit, motsvarande 6,75 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 350 units, motsvarande 4 725,00 SEK. Courtage utgår ej.

Anmälningsperioden pågår under tiden från den 14 mars 2022 till och med den 28 mars 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 16 mars – 6 april 2023 teckna en (1) aktie där kursen för teckning ställs till inom intervallet 6,75 – 8,10 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittligt volymvägda kursen för aktien under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.

Bolagets värdering uppgår till cirka 25 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

Tendo AB har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80 procent av emissionen (motsvarande 15 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: TENDO
ISIN: SE0017486426
Första dag för handel: 6 april 2022

Bolagets prospekt kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07

listings@spotlightstockmarket.com