Transiro förlänger teckningsperioden i pågående emission till och med den 12 februari 2019

Styrelsen i Transiro AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 12 februari 2019. Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 22 januari 2019 till och med den 5 februari 2019. Transiros styrelse har idag den 30 januari 2019 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 12 februari 2019. Bakgrunden är att bolaget har beslutat att bjuda in till en investerarpresentation där Transiro kommer att berätta om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarpresentationen äger rum hos GT30 den 7 februari 2019 klockan 17:30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Information om anmälan fås genom att kontakta ir@transiro.com. Observera att antalet platser är begränsade.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro – Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019.