Trygga boendemiljöer och behovet av regelförenklingar i bostadspolitiken

I valdebatten som arrangerades av Företagarna, Svenskt Näringsliv och Handelskammaren var Uppsalas politiker eniga om en sak: Det behövs fler bostäder i trygga boendemiljöer som människor med vanliga inkomster har möjlighet att bo i. Något som går helt i linje med Systemhus vision #allaskabo.

– En viktig del i Systemhus strategi är att vara med och påverka samhällsutvecklingen och även om vi har projekt runt om i hela Sverige inser vi betydelsen av att vara förankrade i den dynamiska Uppsala- och Stockholmsregionen. Ett kommande exempel på vår lokala närvaro är vårt deltagande på Uppsala Bo&Leva mässa 29 september, säger Gustav Magnusson, marknadsansvarig på Systemhus. Foto:Juan Follier

Systemhus närvarade igår under näringslivets väl arrangerade valdebatt med lokala politiker i Uppsala. I likhet med slutbetänkandet från Delegation Bostad 2030 framkom att tillgången till en egen bostad är en grundläggande faktor för möjligheten till ett arbete, integration i samhället och framtida kompetensförsörjning. Enligt Bostad 2030 kommer det behövas 800 000 bostäder före 2030.

Många anser att bostadspolitiken har kommit bort i valdebatten men inte i Uppsala dit Systemhus nu har lokaliserat sitt huvudkontor. Samsynen om en långsiktig och brett förankrad bostadspolitik var slående och att det behövs fler bostäder i trygga boendemiljöer som människor med vanliga inkomster har förutsättningar att bo i.

För företag som Systemhus, med fokus på att producera kostnads- och yteffektiva, klimatvänliga och modernt designade hyresrätter, är just tillgången på byggbar mark, regelförenklingar och det statliga investeringsstödet en betydande faktor för att förverkliga visionen #allaskabo.

Alla partier var inbjudna till Företagarna, Svenskt Näringsliv och Uppsala Handelskammares valdebatt. Foto: Anders Blomkvist  

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se