Tvångsinlösenprocessen avslutad i Goodbye Kansas Holding AB

En uppgörelse i tvångsinlösenprocessen i Goodbye Kansas Holding AB, mellan köparen Goodbye Kansas Group AB, tidigare Bublar Group AB, och den Gode Mannen för minoritetensaktieägarnas räkning, har ingåtts per den 14 januari 2022. eBlitz Group AB aktieinnehav i Goodbye Kansas Holding AB ingår uppgörelsen, och ger ett positivt resultatutfall.

Under april 2020 lade Bublar Group AB (publ), ett aktiebud på Goodbye Kansas Holding AB, varvid aktieägare motsvarande 96,64% accepterade erbjudandet. eBlitz Group AB (publ) valde att inte acceptera erbjudandet. Majoritetsaktieägarens styrelse, Bublar Group AB (publ) beslutade under augusti 2020 att påkalla inlösenförfarande via skiljedom, av samtliga Minoritetens aktier, samtidigt som Bolagsverket utsåg Philip Asmar, Grey Advokatbyrå, som Gode Man för minoritetensaktieägare under oktober 2020.

Denna s k skiljedomsprocess har fortlöpt fram till fredagen den 14 januari 2022, då en uppgörelse om kontantbetalning har ingåtts mellan huvudaktieägaren, Goodbye Kansas Group AB, tidigare Bublar Group AB, och den Gode Mannen. Uppgörelsen omfattas av sekretess.

För eBlitz Group AB (publ) som äger 2,76% av utestående aktierna i Goodbye Kansas Holding AB, så innebär uppgörelsen ett positivt resultatutfall gentemot bokförda värden.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se