VD Brev / information – September 2021

eBlitz Group ABs tillgångar har ökat med cirka 40% till 33 MSEK efter lyckosamma noteringar av portföljbolag och nyinvesteringar under sommaren 2021, jämfört med årsbokslut i april 2021.  Ledningen ser framgent en ökad aktivitet inom aktiehandel, då ytterligare portföljbolag väntas noteras från investeringsportföljen under det fortsatta verksamhetsåret.

Bästa Aktieägare och investerare,

Det har varit en mycket intressant sommar för oss inom eBlitz Group AB, och även om vi i nuläget rapporterar endast hel- och halvårsrapporter, varvid nästa rapporttillfälle är den 29 november 2021, så vill vi gärna uppdatera Er aktieägare om bolagets utveckling och händelser under sommaren 2021.

Investeringsportföljen

Generellt har flertalet svenska noterade spelbolag haft en utmanade sommarperiod 2021 av flera olika anledningar (Covid-19 jämförelser, Kina mm), med vikande aktiekurser som ett resultat. Vi ser detta som ett utmärkt läge att förvärva kvalitetsbolag, både onoterade och noterade bolag inom Digital Entertainment, och flera nya bolag är nu under utvärdering.

För eBlitz Group AB har vi sett en värdemässig ökning bolagets tillgångar med dryga 40% till cirka  33 MSEK per den 31 augusti 2021, efter lyckosamma noteringar av både Sozap AB och Fragbite AB samt nyinvesteringen efter bokslutet i Gold Town Games AB, jämfört med tillgångarnas värde i bokslutet per den 30 april 2021. eBlitz Group AB har dock valt att minska sitt innehav i ovan två bolag, Sozap och Fragbite, som en del i av vår investeringsstrategi, för att kunna utöka portföljen med nya investeringar i Gold Town Games AB samt FSport AB. Det är värt att notera att eBlitz Group AB portföljsammansättning, mellan noterade och onoterade innehav, så förväntas de noterade innehaven att öka från 11% vid årsbokslutet till närmare 55-60% inför halvårsrapporten, då ytterligare portföljbolag planerar för noteringar eller samgående.

Vi har redan fått en mycket positiv värdeutveckling i portföljbolaget Gold Town Games AB, sedan investeringen i juni 2021, och ser en fortsatt signifikant uppsida i värdeutvecklingen de kommande 18–24 månaderna jämfört med andra bolag i sektorn. Bolaget har fyllt på kassan genom nyemission och bolagets IP-portfölj av mobila sportmanagerspel, med kommande nya lanseringar av amerikansk fotboll (Blitz), landhockey mfl, ser extremt spännande ut. eBlitz Group AB äger drygt 4,8 % av kapitalet och rösterna i Gold Town Games AB, som tidigare annonserats.

FSport AB, som förväntas noteras på Nasdaq First North under september 2021, är ett innovativt svenskt spelplattformsbolag. FSport skapar och levererar rättvisa och genuint underhållande sport-spel på en egenutvecklad plattform, som utvecklats med spelaren i centrum. Ett FSport-spel är alltid utmanande och designat för att användas i mobilen. FSport har svensk spellicens utfärdad av Spelinspektionen.

I Aftermath Interactive fortsätter utveckling av Dealr plattformen och anpassningar av titeln Hands of Victory, om än något långsammare än förväntat. Under sommaren påbörjades en efterlängtad integrering med en ledande mobil tävlingsplatform som möjliggör bolagets esportsfokuserade lanseringstrategi. Arbetet med denna integrering är i slutfasen. Bolaget förbereder en nyemission för att realisera expansionsplanerna och utforska en rad potentiella samarbeten.

Shortcut Media Group AB, fortsätter sin förvärvsexpansion och ytterligare ett förvärv väntas slutföras innan utgången av september månad, vilket blir bolagets tredje förvärv sedan maj månad. Shortcut Media Group AB, är i vår mening en av börsens billigaste tillväxtaktier inom servicesidan för digitala annonsering, media och produktion, och bolagets rapport per den 27 augusti visar hur man bedriver tillväxt och lönsamhet samtidigt. Peter Söderlind är ny VD från och med 1 september 2021, och har en gedigen erfarenhet från bla Chimney, medan tidigare VD, Anders Brinck, blir ny ordförande i bolaget.

Tvångsinlösen processen i Goodbye Kansas Holding AB fortlöper enligt vår plan, och vi har förhoppningar att processen bör vara avslutad innan utgången av detta verksamhetsår. Goodbye Kansas Group AB (fd Bublar Group AB) genomför en fullt garanterad nyemission om drygt 100 MSEK under oktober månad.

Namnbyte, ny hemsida,  

Bolagsverket godkände den 16 juli 2021 årsstämmans beslut om namnändringen från Onoterat AB (publ) till eBlitz Group AB, vilket vi känner kommer representerar bättre vår framtida verksamhet och fokusering på investeringar och rådgivning inom Digital Entertainment området.

En ny uppdaterad hemsida, www.eblitz.se, lanserades i samband namnändringen av tickerkoden till EBLITZ hos NGM Nordic SME per måndagen den 26 juli 2021, och all kommunikationen sker via våra pressmeddelanden hos Cision.

Till sist, eBlitz Group AB lämnar inga prognoser om framtiden, men ser en ökad aktivitet inom investeringsverksamheten och därmed en ökad omsättning i aktiehandeln inför halvårsrapporten den 29 november 2021. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 10 326 821 st. och 350 000 optioner utfärdade till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Avslutningsvis, vill jag citera legendariska quarterbacken Tom Brady, Tampa Bay, ”I didn’t come this far to only come this far, so we still got further to go”.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Denna information är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2021 klockan 08:50 CEST.Om eBlitz Group AB (publ)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se