Wicket Gaming verkställer en offensiv förvärvsstrategi och höjer tidigare kommunicerade mål

den 25 augusti 2021 kl. 08:15

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 25 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, valde att belysa några punkter i rapporten beträffande bland annat nya aktieägare, målsättningen för Cricket Manager, spel nummer två och Bolagets förvärvsstrategi.

Kommentarer i rapporten återges i sin helhet i Q2-rapporten under ”VD har ordet”. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

Nya aktieägare

”Jag vill återigen välkomna alla nya aktieägare till Wicket Gaming och ser med stor tillförsikt fram emot en intensiv och spännande höst där lanseringen av vår första titel, Cricket Manager, ligger i högsta fokus”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming.

Ny målsättning

”Vår målsättning för Cricket Manager höjer vi nu till att uppnå 10 miljoner nedladdningar i utgången av 2022”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming.

Inlett diskussioner kring spel nummer två

”Genom vårt senaste samarbete med Linked Dimensions och Unger & Fiedler har vi nu accelererat produktionen av Cricket Manager. Tack vare det fördjupade samarbetet med dessa samarbetspartners ser vi dessutom över möjligheten att stärka vår pipeline / spelportfölj och har således initierat diskussioner av spel nummer två”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming.

Förvärvsstrategi

”Styrelsen har antagit en offensiv förvärvsdriven strategi med målsättningen att etablera en stark marknadsposition på relevanta målmarknader såsom Indien. Här ämnar vi att sondera terrängen inom spel- och mediasegmentet och lokalisera förvärvskandidater där värde bevisas genom synergier och tillväxtpotential”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.