Baker McKenzie legal rådgivare i FlexQubes riktade emission om 63 miljoner kronor

FlexQube AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget närmare 63 miljoner kronor efter emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande.

FlexQube erbjuder ett koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. FlexQube är listat på Nasdaq First North i Sverige.

Likviden från emissionen ska bland annat användas till finansiering av FlexQubes fortsatta tillväxt samt för marknadsintroduktionen av FlexQube 4.0, ett koncept för att automatisera transporter i fabriker och lager.

Carnegie Investment Bank är Sole Bookrunner och Lead Manager och Baker McKenzie är juridisk rådgivare i samband med nyemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner, Johanna Flink, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com