Baker McKenzie legal rådgivare i Vitecs riktade nyemission om 197,5 miljoner kronor

Vitec Software Group AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget 197,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Bolaget har för avsikt att använda likviden från emissionen för finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller andra objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar.

Handelsbanken Capital Markets är Sole Lead Manager och Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare i den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner and Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com