Comintelli

Comintelli

Pris per aktie
6,9 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
44,8 MSEK
Bransch
SaaS
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
6,9 MSEK
Teckningsperiod
15 okt - 1 nov
Första handelsdag
19 nov
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Comintelli AB (”Comintelli”) är ett svenskt mjukvaruföretag som utvecklar och licenserar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day. Bolaget grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer som exempel AkzoNobel, Exxon och Interpol. Under 2017 omsatte Comintelli 20,6 MSEK med ett rörelseresultat om 3,5 MSEK. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en publik spridningsemission, vars huvudsakliga syfte är att ge förutsättningar för att öka marknadsinsatserna under kommande år, i synnerhet på den amerikanska marknaden.

Comintelli är ett så kallat SaaS-bolag (Software as a Service) och tillhandahåller molnbaserade mjukvarutjänster för omvärldsbevakning- och analys. Comintelli säljer licenser till programvaran Intelligence2day genom en kombination av direktförsäljning och återförsäljare. Såväl försäljning och distribution sker globalt och en betydande del av Comintellis försäljnings- och supportprocess sker online i form av till exempel webbkonferenser, webbinarier och telefonkonferenser.

Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring vilket resulterat i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara lösningar. Strategiförändringen har möjliggjort att bolagets kunder kan komma igång snabbare och enklare, vilket lagt grunden för en god tillväxt under de senaste åren. Idag har Comintelli cirka 50 kunder fördelat på tolv länder och där flera kunder använt tjänsten i mer än tio år.

Bolagets molnbaserade tjänst är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera exempelvis trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi, energi, läkemedel, sjukvård, IT och telekom.

”Allt fler företag inser vikten av att ta hjälp av intelligent mjukvara för omvärldsbevakning och -analys för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Comintelli har sedan millenniumskiftet utvecklat mjukvara för detta ändamål. Mjukvaran har förfinats under många år genom nära samarbete med stora globala företag som till exempel AkzoNobel, Ericsson och Exxon. Vår mjukvara – Intelligence2day – används idag av tiotusentals användare världen över, vilket vi är stolta över”, säger Jesper Martell, vd för Comintelli.

Bolagsnyheter

Social media