S2Medical

S2Medical

Pris per aktie
14,5 SEK
Minsta investering
5800 SEK
Pre money value
123,8 MSEK
Bransch
Medtech
Lista
First North
Emissionsvolym
40 MSEK
Teckningsperiod
5 nov - 16 nov
Första handelsdag
28 nov
Teckningsåtagande
51,4
Garantiåtagande

Bakgrund

Innovativt bolag med mål att revolutionera sårläkning:

S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.

Minskar både lidande och sjukvårdskostnader:

Lidandet och kostnaderna är vid traditionell vård av brännskador och kroniska sår till stor grad hänförliga till omläggningar (ofta 3-4 gånger per vecka), där varje omläggning skapar lidande och riskerar att förskjuta läkningsprocessen framåt i tiden när förbandet avlägsnas.

Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras, innebär förbandet både en ökad livskvalitet för patienten och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Med hjälp av materialet eiratex® undviks även etableringshinder i form av etiska och religiösa motsättningar, som existerar i relation till dagens metoder som bygger på användande av djur- och människohud. S2Medicals produkter baserade på eiratex®-teknologin är kliniskt bevisade som substitut till människo- och djurhud inom brännskadevård.

Helhetskoncept för alla faser av sårläkningsprocessen:

S2Medical har utvecklat innovativa medicintekniska produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret är fullständigt läkt. Vid bolagets egna sårläkningsklinik S2Clinic i Linköping, behandlas sår med hjälp av S2Medicals helhetskoncept.

Bolagsnyheter

Social media