Teckningsperioden i S2Medical AB (publ) inleds inför notering på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA,...