SPACett

SPACett

Pris per aktie
5 SEK
Minsta investering
5000 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Investeringar
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
27 MSEK
Teckningsperiod
24 nov - 8 dec
Första handelsdag
27 dec
Teckningsåtagande
20 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

SPACett har grundats av privatinvesterarna Gerhard Dal och Per Nilsson som tillsammans med styrelse och VD har verkat inom segmentet mindre bolag under lång tid. Tillsammans har teamet mångårig erfarenhet av börsnoteringar, kapitalanskaffningar, företagsförvärv samt investeringar i både onoterad och noterad miljö.

SPACett drivs av att genomföra affärer och har agerat i alla typer av sektorer men alltid med fokus på mindre bolag. Konkurrensen är där lägre, utbudet större och det är dessutom enklare att genomlysa mindre bolag. SPACetts team investerar själva en väsentlig andel av kapitalet och kommer efter nyemissionen äga cirka 53 % av bolaget. Detta ger tydliga incitament att skapa aktieägarvärde.

SPACett kommer efter att börsnoteringen genomförts att arbeta intensivt med att studera olika möjliga värdeskapande förvärv och presentera dem för styrelsen och våra aktieägare.

Källa: https://spacett.se/om-oss/

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.