Baker McKenzie företräder 24Storage i samband med börsnotering

I dag, den 10 december 2019, inleddes handeln med aktier i 24Storage AB (publ)...