Baker McKenzie företräder 24Storage i samband med börsnotering

I dag, den 10 december 2019, inleddes handeln med aktier i 24Storage AB (publ) (24Storage) på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen genomförde 24Storage en nyemission av aktier om totalt cirka 100 miljoner kronor. 24Storage avser att använda nettolikviden från nyemissionen till fortsatt expansion samt för att stärka bolagets finansiella ställning.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder sina kunder förvaringsyta utanför hemmet.

Arctic Securities var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var legal rådgivare till 24Storage i samband med börsnoteringen och nyemissionen. Baker McKenzies team bestod huvudsakligen av Stefan Balazs, Ian Gulam, Carl Svernlöv och Olof Larsson.

Kontakt 
Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 07, carl.svernlov@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com