FÖRVALTAREN FÖRENKLAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN – ÖKAD TRYGGHET FÖR HYRESGÄSTER

Fastighets AB Förvaltaren har som första allmännyttiga bostadsbolag i Stockholmsregionen anslutit alla sina fastigheter...