Hoi Publishing beslutar om konvertibelt lån om 2,025 miljoner kronor

Styrelsen i Hoi Publishing AB (“Hoi”) beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den...