Vi står inför en spännande och händelserik period framledes

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, uppdaterar statusen kring förvärvet av Wegesrand koncernen och lanseringen av Cricket Manager Pro 2022.

Kommande förvärv av Wegesrand koncern
Allt fortlöper enligt utstakad Due Diligence plan. Wicket Gaming har nyligen varit på plats i Tyskland och besökt Wegesrands huvudkontor i Mönchengladbach. Vi ser med stor glädje och tillförsikt fram emot att kunna komma i mål med vårt första förvärv inom kort.

Viktigt att notera är att vi förvärvar en hel koncern innehållande fyra dotterbolag och detta förvärv förväntas bidra till en kraftigt ökad omsättning samt att det säkerställer viktiga resurser för våra framtida produkter. Med anledning av detta är vi väldigt noggranna i alla processer, bland annat organisatoriska förändringar, vilket har lett till lite längre ledtider än normalt.

 

Produkt – Cricket Manager Pro 2022

I enlighet med tidigare kommunikation har vi initierat marknadsföringen av Cricket Manager Pro 2022. Marknadsföringskampanjerna befinner sig i en fas där vi aktivt, på daglig basis, optimerar kampanjerna. Optimeringen är en oerhört viktig del i marknadsföringsarbetet då vi tillgodogör oss relevant data i syfte att få ännu effektivare räckvidd på kampanjerna. Genom effektivare räckvidd på marknadsföringen kan vi skapa en bredare användarbas och därefter initiera monetariseringsfasen av användarbasen. Monetariseringsfasen är något som vi kommer att arbeta med löpande i syfte att effektivisera intäktskanalerna.

 

“Vi önskar alla våra aktieägare en trevlig sommar. Vi arbetar intensivt under sommaren i syfte att nå framgångar under tidig höst. Vi hörs snart igen.”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.