Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och J.P. Morgan vid Sagax riktade nyemission om cirka 2 miljarder SEK

AB Sagax (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om cirka 2 miljarder kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2023 till 3 894 000 kvadratmeter fördelat på 749 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

ABG Sundal Collier och J.P. Morgan agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till investmentbankerna med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Henric Roth, Johanna Flink och Carl Bohman i Stockholm, samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. 
www.bakermckenzie.com